denumire proiect

Proiectul ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”, ID proiect 150380 este cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 2 ” Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă” și se desfășoară pe o perioadă de 10 luni,  Februarie 2015 – Noiembrie 2015, având un buget în valoare de 2.458.428 lei.

Proiectul își propune facilitarea inserției pe piața muncii a elevilor înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar din Regiunile Nord Vest și Vest, prin măsuri de sprijin și instrumente inovative, care vor contribui astfel la creșterea gradului de ocupare și la reducerea șomajului în rândul tinerilor. Acest obiectiv se va realiza prin crearea unor firme de exercițiu și prin activități de consiliere și orientare profesională, respectiv consultanță antreprenorială și managerială oferită elevilor.