Camera de Comert si Industrie Cluj, in calitate de beneficiar al proiectului POSDRU/175/2.1/S/150380- Pregatirea elevilor pentru demararea si administrarea unei afaceri” a organizat, in 12 noiembrie 2015 conferinta finala a proiectului.

Cu aceasta ocazie au fost prezentate rezultatele obtinute pe parcursul implementarii activitatilor prevazute in Cererea de Finanatre a proiectului, care atesta contributia acestuia la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Astfel,

  • 648 de elevi au fost asistanti în tranziția de la școală la viața activă prin măsuri integrate de informare, conștientizare, consiliere, orientare, consultanță pentru antreprenoriat și management;
  • au fost organizate 10 seminarii de informare pentru elevi, care au contribuit la creșterea gradului de informare și conștientizare privind avantajele inițierii și administrării unei afaceri și adaptării la cerințele actuale de pe piața muncii;
  • au fost înființate 10 Centre de antreprenoriat in cadrul a zece colegii din regiunile NV si V;
  • a fost creata platforma Business Game- instrument software inovator care permite simularea unei afaceri, facilitand elevilor utilizarea conceptelor și practicilor specifice mediului de business (www.ecognito.ro);
  • au fost înființate 131 firme de exercițiu;
  • au fost acordate subventii pentru 110 elevi, ca premiu pentru activitatile desfasurate in cadrul firmelor de exercitiu;
  • proiectul a facilitat crearea unui cadru adecvat dezvoltarii abilităților elevilor (încrederea în sine, auto-controlul, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de inițiativă, curaj, exactitate, abilitatea de a comunica și colabora, gestionarea metodelor de lucru, familiarizarea cu structurile și mecanismele specifice unei firme, abilitatea de a înțelege complexitatea vieții profesionale, conștientizarea importanței dobândirii unei experiențe practice) care lisi vor dovedi utilitatea în momentul angajării sau demarării unei afaceri.