Ce este o Firma de Exercitiu?

Firma de Exercitiu constituie o metoda interactiva de învatare, o concept€ie moderna de integrare si de aplicare interdisciplinara a cunostin€elor, o abordare care asigura conditi€le pentru testarea si aprofundarea practica a competen€elor dobânditede elevi în pregatirea profesionala.

Firma de exerci€tiu este modelul unei intreprinderi reale care permite simularea tuturor activitatilor, fiind potrivita pentru dobândirea, verificarea si aprofundarea cunostintelor comerciale, formarea abilita€tilor, a capacitat€ilor personale si a modurilor de comportament în toate domeniile din structurile întreprinderii, de la referent pâna la întreprinzator.

De ce sa ma implic intr-o Firma de Exercitiu?

Pentru ca in urma acestei activitati elevii dobandesc  atat competente cheie (abilitat€i antreprenoriale,deprinderi de lucru în echipa, capacitate de conducere, autonomie de lucru, luare de decizii si asumarea raspunderii, culegerea si prelucrarea independenta a informat€iilor, gândirea creativa, aplicarea în practica a cunostin€elor teoretice, rezolvare de situat€ii problema, perseveren€ta, organizare a locului de munca),cat si competente specializate ce presupun: organizarea si conducerea activitat€ii firmelor, fundamentarea de strategii, elaborarea ofertelor de produse si servicii, t€inerea evident€ei contabile, efectuarea analizei eficien€tei economico-financiare a firmei etc.

Obiectivele unei Firme de Exercitiu

Firma de exercitiu isi propune:

 • familiarizarea elevilor cu activitatile specifice firmei reale;
 • simularea operatiunilor si a proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
 • perfectionarea limbajului specific afacerilor;
 • dezvoltarea de competente necesare unui întreprinzator dinamic: gândire critica, luare de decizii, asumarea responsabilitatii, lucrul în echipa, initiativa, autoorganizare si autoevaluare a resurselor individuale;
 • facilitarea trecerii absolventilor de la scoala la viata activa si a adaptarii la nevoile pietei muncii

Firmele de exercitiu de inregistreaza pe site-ul dedicat  www.roct.ro

ROCT – Centrala Retelei Firmelor De Exercitiu/Intreprinderilor Simulate din Romania ofera serviciile de care firmele de exerciƒiu au nevoie pentru ca activitatea lor sa simuleze cât mai fidel activitatea dintr-o firma reala. ROCT îndeplineste rolul de banca (pentru asigurarea circulatƒiei plaƒtilor) si rolul organismelor autoritatƒilor publice (Administrat€ia Finantƒelor Publice, Casa de Asigurari de Sanatate, Casa de Pensii, Oficiul Registrului Comertƒului, Inspectoratul Teritorial de Munca, Curtea de Arbitraj).

Care sunt Departamentele unei Firme de Exercitiu?

Pentru ca o Firma de Exercitiu functioneaza similar cu o firma reala este necesar sa fie simulate toate procesele care au loc, prin urmare vor exista urmatoarele Departamente:

 • Administrativ-Juridic- Secretariat
 • Resurse Umane
 • Marketing
 • Aprovizionare
 • Desfacere
 • Financiar- Contabil

 

surse: www.roct.ro, http://firmaexercitiu.tvet.ro/