Firma de exerciţiu – metodă interactivă şi inovatoare de învăţare care are în vedere abordarea aplicată a învăţării.

ROCT – centrala firmelor de exerciţiu care coordonează activitatea reţelei naţionale a firmelor de exerciţiu; membru afiliat EUROPEN din 2009.

EUROPEN – asociaţia internaţională a centralelor firmelor de exerciţiu din peste 42 ţări, înfiinţată în 1997.

Activităţile din firma de exerciţiu – planificare, organizare, desfăşurarea proceselor, evaluare, autoevaluare; depind de domeniul de activitate.

Coordonatorul firmei de exerciţiu – profesorul care asigură coaching-ul: îndrumare, organizare, instruire, pregătire şi antrenare a angajaţilor.

Elevul în firma de exerciţiu – angajatul firmei de exerciţiu.

Laboratorul firmei de exerciţiu – spaţiul unde îşi desfăşoară activitatea firma de exerciţiu.